Skip to content Skip to footer

להביא לידי ביטוי את היכולות האישיות ולהיות אלוף

סייף הוא ספורט מאתגר המחייב כושר גופני גבוה, התמקדות, נחישות, קואורדינציה, התמצאות במרחב, ועוד. תכונות  אלה מעצבות את האישיות, מעוררות את יצר התחרות ותורמות להתפתחות אישית ולהשגים משמעותיים בחיים.